RODO

ajmiemy się każdym zadaniem z najwyższą starannością!

RODO

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW Konver Sp z o.o. W ZAKRESIE WPROWADZENIA NOWYCH PRZEPISÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH („RODO”)

Dnia 25.05.2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych wprowadzane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych […] w skrócie nazywane RODO.

Jaki jest cel RODO?

Celem regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE i zapewnienie bezpieczeństwa i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

Czy należy się skontaktować z Konver Sp z o.o. w sprawie zmiany zasad?

Nie, nie trzeba. Wystarczy się zapoznać z Procedurami umieszczonymi na stronie poniżej.

Informacje:
  1. KONVER SP Z O.O. jest administratorem danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (RODO), na zasadach opisanych w PROCEDURZE przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO, przez KONVER SP Z O.O. dostępnym na stronie www.konver.pl.
  2. Dane osobowe są przetwarzanie przez KONVER SP Z O.O. w celu: zawarcia i wykonania umowy; weryfikacji wiarygodności płatniczej; wykrywania nadużyć i zapobiegania im; tworzenia zestawień, analiz i statystyk; ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń; przetwarzania danych transmisyjnych; marketingu bezpośredniego. Dane te mogą służyć do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  3. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również – w razie potrzeby – instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami i ich pełnomocnikom.
  4. KONVER SP Z O.O. zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia RODO, tzn. umożliwia dostęp do własnych danych osobowych (informację o danych, kopię danych); sprostowanie danych; usunięcie danych (przetwarzanych bezpodstawnie); ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku); przeniesienie danych do innego administratora danych.
  5. KONEVR SP Z O.O. zapewnia realizację prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub interesu publicznego.
  6. KONVER SP Z O.O. zapewnia realizację prawa wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
  7. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient lub Abonent powinien kierować na adres: KONVER SP Z O.O. UL ANNY WALENTYNOWICZ 9, 20-328 LUBLIN , z dopiskiem „Dane Osobowe”.
Dokumenty do pobrania:

PROCEDURA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO.pdf